محلول اسید آمینه

تومان

محلول اسید آمینه ۱۵%

محلول پروتئین هیدرولیز شده و حاوی ۲۰ نوع اسید آمینه
Ph ; 7 _ 8
ویژگیها و کاربردها ;
_ افزایش مقاومت گیاهان در مقابل تنشهای شوری ، کم آبی و سرما
_ با توجه به خاصیت فعال سطحی پروتئینهای هیدرولیز شده ، باعث کاهش کشش سطحی آب و در نتیجه افزایش راندمان جذب سایر عناصر غذایی توسط اندامهای گیاهی می شود
_ برخی از اسید های آمینه از قبیل تریپتوفان به عنوان محرک رشد عمل میکنند
_ منبع عالی ازت ( نیتروژن ) آلی که قابلیت جذب بهتری نسبت به عناصر معدنی ازت از قبیل اوره ، نیتراتها و نمکهای آمونیوم دارد
_ به عنوان مکمل غذایی در خوراک دام و طیور
جهت مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید
۰۹۳۹۵۷۱۹۸۱۲ مهندس کمالی

بازدیدها: 158