دی پتاسیم فسفات

? دی پتاسیم فسفات?

☘️ ساختار شیمیایی:K2HPO4.H2O

جرم مولی: gr/mol 192

? کاربردها:
? در صنایع غذایی و نوشیدنی ها
? به عنوان یک کود با فسفر و پتاسیم بالا

بازدیدها: 1077