محلول اسید آمینه
کود های آلی

محلول اسید آمینه

محلول اسید آمینه ۱۵% مشخصات ; محلول پروتئین هیدرولیز شده و حاوی ۲۰ نوع اسید آمینه Ph ; 7 _ 8 ویژگیها و کاربردها ; _ افزایش مقاومت گیاهان در مقابل تنشهای شوری ، کم آبی و سرما _ با توجه به خاصیت ف
Read More
کود های آلی

کود کلسیم نیترات

🔵 کود کلسیم نیترات مایع 🔵 🍀 بالاترین درصد کلسیم مایع 🍀 کلسیم :۳۳w/v% 🍀 نیتروژن: ۱۵w/v%
Read More
کود کامل ماکرو جامد
کود های آلی

کود کامل ماکرو جامد

کود کامل ماکرو جامد 🌼 N:22 🌼 P2O5:22 🌼 K2O:22 🌳کود کامل ۲۲-۲۲-۲۲🌳 ☘️ بالاترین درصد عناصر ماکرو مشاهده نتیجه  آزمایشگاه ( آنالیز عناصر ) 👈👈   📂📂📂
Read More