میزان و نحوه مصرف فوم بتن پلیمری

 

میزان مصرف فوم بتن پلیمری با توجه به چگالی مورد نظر بتن سبک، متغیر می باشد.به عنوان نمونه میزان مصرف فوم بتن پلیمری برای بتن با چگالی خشک ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب در زیر آمده است که البته نوع سیمان و آب مورد استفاده ،دمای آب و محیط ،نوع دستگاه فوم ژنراتور،نوع میکسر و نیروی انسانی بر روی میزان مصرف فوم موثر می باشد.

نکته مهم: درحالیکه برای  تولید بلوکهای سبک توسط فوم بتن پروتئینی لازم است چگالی فوم خروجی از فوم ژنراتور در حدود ۷۰-۸۰ گرم بر لیتر تنظیم شده  باشد، در عین حال برای تولید بلوکهای سبک توسط فوم بتن پلیمری، لزومی به تنظیم چگالی فوم خروجی در حدود ۷۰-۸۰ گرم بر لیتر نمی باشد،بلکه فوم خروجی با چگالی حدود ۳۰-۴۰ گرم بر لیتر بهترین نتیجه را به همراه دارد که این،خود باعث  کاهش مصرف قابل ملاحضه فوم پلیمری نسبت به فوم پروتئینی خواهد شد.

میزان مصرف فوم بتن پلیمری جهت تولید بتن سبک با چگالی ۳۵۰ کیلو گرم بر متر مکعب:

سیمان(کیلوگرم) ماسه(کیلوگرم) آب(کیلوگرم) آب فوم(کیلوگرم) فوم(کیلو گرم) چگالی خیس(کیلوگرم بر متر مکعب) چگالی خشک(کیلوگرم بر متر مکعب)
۲۵۰ ۴۲ ۱۶۵ ۲۰ ۱٫۲۵۰ ۴۷۷ ۳۵۰

 

بازدیدها: 2494