کاربرد بتن سبک سلولی CLC

  • بلوک های غیر باربر و پانلهای جدا کننده یا یکپارچه
  • شیب بندی پشت بام
  • کف سازی طبقات
  • پر کردن حفره و ترانشه ها در پروژه های عمرانی
  • ساخت قطعات تزئینی
  • عایق سازی تأسیسات حرارتی و برودتی

بازدیدها: 862