کود کامل ماکرو جامد

کود کامل ماکرو جامد

? N:22
? P2O5:22
? K2O:22

?کود کامل ۲۲-۲۲-۲۲?

☘️ بالاترین درصد عناصر ماکرو

مشاهده نتیجه  آزمایشگاه ( آنالیز عناصر ) ??   ???

بازدیدها: 1742