کود کامل ماکرو جامد

کود کامل ماکرو جامد 🌼 N:22 🌼 P2O5:22 🌼 K2O:22 🌳کود کامل ۲۲-۲۲-۲۲🌳 ☘️ بالاترین درصد عناصر ماکرو مشاهده نتیجه  آزمایشگاه ( آنالیز عناصر ) 👈👈   📂📂📂 بازدیدها: 1656