کود کامل ماکرو جامد

کود کامل ماکرو جامد ? N:22 ? P2O5:22 ? K2O:22 ?کود کامل ۲۲-۲۲-۲۲? ☘️ بالاترین درصد عناصر ماکرو مشاهده نتیجه  آزمایشگاه ( آنالیز عناصر ) ??   ??? بازدیدها: 1743