کود کلسیم نیترات

🔵 کود کلسیم نیترات مایع 🔵 🍀 بالاترین درصد کلسیم مایع 🍀 کلسیم :۳۳w/v% 🍀 نیتروژن: ۱۵w/v% بازدیدها: 512