کود کامل

محلول اسید آمینه

محلول اسید آمینه ۱۵% مشخصات ; محلول پروتئین هیدرولیز شده و حاوی ۲۰ نوع اسید آمینه Ph ; 7 _ 8 ویژگیها و کاربردها ; _ افزایش مقاومت گیاهان در مقابل تنشهای شوری ، کم آبی و سرما _ با توجه به خاصیت فعال سطحی پروتئینهای هیدرولیز شده ، باعث کاهش کشش سطحی آب و …

محلول اسید آمینه ادامه »