دی سدیم سیترات

دی سدیم سیترات

جرم مولی: ۲۳۶ gr/mol

شکل محصول: پودر سفید رنگ

نقطه ذوب: ۱۵۰ درجه سانتی گراد

کاربرد: به عنوان عامل نگهدارنده در صنایع غذایی

بازدیدها: 1138