سایر مواد شیمیایی

سولفات فریک جامد

نام : سولفات فریک (سولفات آهن سه ظرفیتی) جامد فرمول : Fe2(SO4)3 درصد آهن : Fe   ۱۷-۱۹% موارد استفاده : به عنوان  منعقد کننده در صنعت آب و فاضلاب تولید کود آهن بازدیدها: 1334