مونو سدیم سیترات

مونو سدیم سیترات

جرم مولی: ۲۱۴ gr/mol

شکل محصول: پودر سفید رنگ

نقطه ذوب: ۲۱۲ سانتی گراد

کاربرد: به عنوان عامل نگهدارنده در صنایع غذایی

بازدیدها: 926