تولید کود آهن

محلول اسید آمینه

محلول اسید آمینه ۱۵% مشخصات ; محلول پروتئین هیدرولیز شده و حاوی ۲۰ نوع اسید آمینه Ph ; 7 _ 8 ویژگیها و کاربردها ; _ افزایش مقاومت گیاهان در مقابل تنشهای شوری ، کم آبی و سرما _ با توجه به خاصیت فعال سطحی پروتئینهای هیدرولیز شده ، باعث کاهش کشش سطحی آب و …

محلول اسید آمینه ادامه »

سولفات فریک جامد

نام : سولفات فریک (سولفات آهن سه ظرفیتی) جامد فرمول : Fe2(SO4)3 درصد آهن : Fe   ۱۷-۱۹% موارد استفاده : به عنوان  منعقد کننده در صنعت آب و فاضلاب تولید کود آهن بازدیدها: 1334